ข่าวและประกาศ

General news and announcements

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Thai MOOC รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Sun, 1Sep 2019, 6:37 PM
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Wed, 27Jul 2016, 9:08 PM
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Thu, 18Jun 2015, 9:18 PM
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodle รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Tue, 11Nov 2014, 9:17 PM