ข่าวและประกาศ

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Thai MOOC Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Sun, 1 Sep 2019, 6:37 PM
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙ Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Wed, 27 Jul 2016, 9:08 PM
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Thu, 18 Jun 2015, 9:18 PM
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodle Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning ผู้ดูแลระบบ e-Learning 0 ผู้ดูแลระบบ e-Learning
Tue, 11 Nov 2014, 9:17 PM