วารสารวิชการปทุมวัน

การแนะนำระบบวารสารออนไลน์ OJS (Open Journal Systems) และอบรมการใช้ระบบวารสารออนไลน์ OJS (Open Journal Systems) ฝึกการนำฉบับวารสารและการนำบทความ (PDF) เข้าระบบ OJS เพื่อให้ความพร้อมในการดำเนินการวารสารออนไลน์ของไทย หรือ ThaiJO