ข่าวและประกาศ

เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Thai MOOC

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Thai MOOC
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Sunday, 1 September 2019, 6:37 PM
 

เชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรียนคอส์ดออนไล์จากหลายหลายสถาบันบนระบบ Thai MOOC  http://mooc.thaicyberu.go.th หรือ https://thaimooc.org