หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ทบทวนคุณสมบัติวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุ ข้อจำกัดในการออกแบบและปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น ข้อต่อที่ถอดได้และถอดไม่ได้ เพลา เฟือง ดุมรองลื่น เบรกและคลัตซ์ คัปปลิง สปริง ระบบส่งกำลังด้วยสายพาน และสกรูส่งกำลัง การใช้งานซอฟต์แวร์ระเบียบวิธีไฟน์ไนต์อิลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม