ศึกษาเกี่ยวกับหลักการงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัดและการลดความผิดพลาดในระบบ การวัดหลักการวัดแบบเปรียบเทียบ หลักการทำงานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์แบบต่างๆ การวัดระยะทางด้วยลมการวัดความหยาบของผิวงาน การวัดรูปร่างด้วยแสง การวัดวัสดุคมตัด การทำงานด้วยเครื่องวัด 3 มิติ การวัดฟันเฟื่องและเกลียว และหลักการพิจารณาเลือกระบบงานวัดที่เหมาะสม